בית ספר סיני ראשון לציון

בית ספר סיני

חג הסיגד

אצלנו בסיני...

חדר "הבריחה מהלשכה"

קישור ללוח החודש

מנהיגוטק

הבריחה מהלשכה- כניסה לחדר הבריחה המקוון

הבריחה מהלשכה - עמוד פאדלט בעקבות פעילות חדר בריחה

גלישה בטוחה ברשת

גלישה בטוחה ברשת תשע"ח - לוז ופעילויות מתוקשבות :

מצגת שגרירים ועין טובה

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA